ilmî araştırmalar

 

Akâidin Temelleri

İslâm İnancının Altı Esâsı ve Âyet-i Celîlelerle Îzâhı

Hadîs-i Şerîf Metodu

Hadîs-i Şerîflerin Toplanması, Sınıflandırılması, Sıhhat Derecelerinin Belirlenmesi

Kurân-ı Kerîm Alfâbesi

Alıştırmalarla, Şematik Kurân-ı Kerîm Alfâbesi

 

 

 

Silsile-i Şerîfe-i Hâlisiyye

Halisiyye Ekolünün Silsile-i Şerîfesi

Hüdâyi Baba (k.s.) Dîvânı (manuscript)

Kövenkli Hacı Ömer Hüdâyî Baba'nın (k.s.) Kövenk'te Hüdâyî (k.s.) Külliyesi'nde Bulunan Elyazması Dîvânı

Hüdâyi Baba'nın (k.s.) Mürşîdi, Dede Osmân Avnî Baba Rûhâvî (k.s.)

Dede Efendi (k.s.) Hakkında Bir Araştırma

     

Kitâbu'l-Meârif Tercümesi (Genişletilmiş)

Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Farsça Kitâbu'l-Meârif Adlı Eseri'nin Genişletilmiş Tercümesi

Eşşeyh Esseyyid Dede Osmân Avnî Baba Rehavî (k.s.)

Eşşeyh Esseyyid Dede Osmân Avnî Baba Rehavî'nin (k.s.) Tasavvufi Kişiliği ve Halisiyye Kolu

Haydârîzâde İbrâhîm'in Bir Makalesi

Haydârîzâde İbrâhîm'in, Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Biyografisini İçeren Bir Makalesi

     

Tasavvuf Edebiyâtı ve Esrâr-ı Tasavvuf

Tasavvufî Şiirler ve Makâleler

Karaalizâde Hayyat Ömer Dîvânı

Karaalizâde Hayyat Ömer'in Dîvanı'nda Bulunan Şiirler

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî (k.s.)

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî (k.s.), Bâlî Sultan (k.s.), Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî (k.s.)

مقالات عمر نجاتي

المقالات العلمية لعمر نجاتي

Mur Ali Sıvâsî (k.s.)

Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Sıvaslı Halîfesi Mur Ali Baba (k.s.)

Âhi Evren Seyyid Mahmud el-Hûyî (k.s.)

Âhi Evren Seyyid Mahmûd el-Hûyî ve Eserleri

Mûsâ ez-Zûlî - Hayat b. Kays  (Kaddesellahu Esrârahümâ)

Mûsâ ez-Zûlî (k.s.) ve Hayat b. Kays'ın (k.s.) Behcetü'l-Esrâr'da Anlatılan Tasavvufî Kişilikleri

Muhyi'd-Dîn İbnu'l-Arabî (k.s.)

Muhyi'd-Dîn İbnu'l-Arabî'nin (k.s.) Biyografisi ve Tasavvufî Kişiliği, Ekberiyye-yi Kâdiriyye Yolu

 

 

 

Emsile-i Mahtûta

El Yazması Emsile Çekimleri

İlmu's-Sarf (Emsile_İngilizce Tercüme)

İngilizce Açıklamaları İle Emsile Çekimleri

İlmu's-Sarf (Emsile Şerhi)

Emsile Kitabının Şematik Şerhi

Emsile - Bina Dersleri

Emsile Çekimleri, Binâ Özeti

İlmu's-Sarf (Binâ Tercümesi)

Bina Kitabının Türkçe Tercümesi

İlmu's-Sarf (Maksûd Dersleri)

Maksud Kitabından Şematik Dersler

İlmu's-Sarf (İzzî Dersleri)

İzzî Kitabından Şematik Dersler

الكتاب الاساسية في التصريف

 ابتداء علم الصرف في المدارس العثمانية

İlmu'n-Nahv (Cürcânî_Âmiller_Tercümesi)

Seyyid Şerif Cürcânî'nin Avamil Kitabının Türkçe Tercümesi

Sarf-Nahiv-Temrînat

Bina ve Avamil Kitaplarındaki Örnek Kelimeler ve Cümleler

İlmu'n-Nahv (İzhâr Dersleri_Âmiller)

İzhâr Kitabının Amiller Kısmından Şematik Dersler

İzhâr Kitabı

İzhâr Kitabı Arapça Metin

İzzî Kitabı

İzzî Kitabı Arapça Metin

Maksûd Kitabı

Maksûd Kitabı Arapça Metin

Basic_Arabic_Morphology

Arapça Temel Kelime Yapıları

Avâmil Dersleri

Avâmil Kitabının Türkçe Tercümesi ve Ek İzahlar

Avamil Kitabı

Arapça Temel Cümle Bilgisi