|  Halisiyye kütüphanesi Makalat | Lugat-ı Kur'an-ı Kerim | Tasavvuf Edebiyatı  | Kur'an-ı Kerim Alfabesi  | Dede Osman Avni Baba (ks)  |

 
 
 

 |  

Hacı Ömer Hüdayi Baba Köğenki  (ks)       Tasavvufta Bir Pir-i Muazzam              http:// www.halisiyye.com/aras.htm 

 
 

İnsan-ı  Kamil ; Resulullah (as)|  

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) [Essalatü vesselamu aleyke ya Rasulallah/Allahümmec'al efdale salevatike ebeda]

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) [Allahümmec'al efdale salevatike ebeda-El yazması]

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) tercümesi [Essalatü vesselamu aleyke ya Rasulallah]

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) [Allahümmesalli ala Seyyidina Muhammedin Salaten tüncina ]

Qasaid-i Sulltanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks)

Şair Nabi'nin , Hz.Abdülkadir Geylani (ks) hakkındaki bir gazeli

Ziyaeddin Abdurrahman Halis Kerküki (ks) Hakkında Bir Makale  

Ziyaeddin Abdurrahman Halis Kerküki'nin (ks) Türkçe Şiirleri

Şair Sakıb'ın Vakfiyyesinde Abdurrahman  Halis Kerküki (ks)

Ömer Necati'nin Kalemi'nden Dede Osman Avni Baba Rehavi (ks)

Esseyyid Eyyüb Urfevi  (ks)

Dede Osman Avni Baba Rehavi (ks), Abdurrahman Halis 'in (ks) Halifesidir.

Dede Osman Avni Baba Rehavi 'nin (ks) Tarikat-ı Aliyye-yi Qadiriyye Silsilesi

Mevlud-i Halil (as)  Dergahı

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Şemail-i Şerifi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks)  Kabr-i Şerifi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) ,Dünyayı Şereflendirmesi, Gençliği ve Erzincan'da  Askerlik Görevi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Muhammed Vehbi Erzincani (ks) ile Buluşması

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Arapkirli Ömer Ruhani Baba'dan (ks) Ders Alması, İnzivası; Seyahatleri

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks), Hızır (as) ile görüşmesi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Merv Şehri'nden Harput'a Dönmesi

Hacı Ömer Hüdayi Baba 'nın (ks), Kövenk'i Şereflendirmesi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Arapkirli Ömer Ruhani'den (ks) hilafet alması

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Manevi Halleri_1

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Manevi Halleri_2

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki' nin (ks) Manevi Halleri_3

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki'nin (ks) Dede Osman Avni Baba'dan (ks), Kadiriyye Hırkasını Giymesi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki'nin (ks) Nakşibendiyye  Usulü Üzere Ders Tarifi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki'nin (ks) Kadiriyye Usülü Üzere Ders Tarifi

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Önde Gelen Hulefasından Hamza Baba (ks)

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_1
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_2
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_3
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_4
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_5
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_6
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_7
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_8

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_9

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_10

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_11
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_12
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_13
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_14
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_15
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_16
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_17
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_18
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_19
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_20
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_21

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_22

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_23

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_24
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_25
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin (ks) Nasihatleri_26

Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki 'nin  "Ya Hazret-i Abdülkadir Geylani (ks)"  Redifli Manzumesi

Boranlı Abdullah Fahri Baba'nın (ks), Hacı Ömer Hüdayi Baba (ks) Hakkındaki Kasidesi

 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: ( ömer necati )_

                                           Makalat / Tasavvuf Edebiyatı / Tasavvufi Tetkikler /Dede Osman Avni Baba Urfevi (ks) /

                                           Ziyaeddin Abdurrahman Halis'in (ks)  Türkçe Şiirleri / Tasavvuf Tarihi /