|  Halisiyye kütüphanesi Makalat | Lugat-ı Kur'an-ı Kerim | Tasavvuf Edebiyatı  | Kur'an-ı Kerim Alfabesi  | Dede Osman Avni Baba (k.s.)  |

 
 
 

 |  

Hacı Ömer Hüdayi Baba Köğenki  (ks)       Tasavvufta Bir Pir-i Muazzam              http:// www.halisiyye.com/aras.htm 

 
 

İnsan-ı Kamil Rasulullah (a.s.)|  

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) [Essalatü vesselamu aleyke ya Rasulallah/Allahümmec'al efdale salevatike ebeda]

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) [Allahümmec'al efdale salevatike ebeda-El yazması]

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) tercümesi [Essalatü vesselamu aleyke ya Rasulallah]

Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) [Allahümmesalli ala Seyyidina Muhammedin Salaten tüncina ]

Qasaid-i Sulltanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks)