| İlmî Araştırmalar | Arapça_Dersleri | Holy_Qur'an_Alphabet | e_kitaplar  | Makalât | Hüdâyî (k.s.) |

 
Dede Osman Avni Baba (k.s.)  

Banat Suad Kasidesi MP3 -Ka'b Bin Züheyr (r.a)

Mesnevi-yi Şerifte İlk 18 Beyt MP3

                                            

 Sources: ömer necati - Sarf_Nahiv Dersleri - Tasavvuf Edebiyatı - Makalat - Hadis Usulü Dersleri