| halisiyye kütüphanesi |Makalat | Dede Osman Avni Baba (ks)  

Tasavvufi-İlmi  Araştırmalar
 
 

 

 

                                                  

Banat Suad Kasidesi MP3 -Ka'b Bin Züheyr Radiyellahu Anh

Mevlana Celaleddin 'de (ks) , Resulullah (as) aşkı |  

Ömer Ruşeni 'nin (ks) Bir Gazeli  |  

Seyyid Ahmed Errufai 'nin (ks) bir şiiri |  

Şani 'nin  (ks) iki Gazeli  |  

Ahmed Remzi Efendi 'nin (ks) bir Gazeli |  

İsmail Hakkı Bursevi 'nin (ks) Kaside-i Feridesi ve şerhi |  

Şair Ziya Paşa 'nın , Mür Ali'ye (ks) yazdığı manzum mektuplar |  

Şair Nabi'nin , Hz.Abdülkadir Geylani 'ye (ks) yazdığı gazel|  

Tasavvufi şiirlerde kullanılan semboller |  

Abdülgani Nablusi'nin (ks) bir şiirinin tercümesi |  

Ömer Ruşeni'nin (ks) Tasavvufun Tarifi Hakkındaki Şiiri  

Hz.Mevlana'nın (ks) Farsça  yaftem=buldum  Redifli Gazeli ve Şerhi  

Halis'in (ks) 'Nigara' adlı Gazeli ve Tahmisi  

Mevlana Halid'in (ks) Farsça Bir Gazeli

Şirin'in (ks) Farsça Bir Gazeli

Mesnevide İlk 18 Beyt

Hacı Ömer Hüdayi'nin (ks) iki manzumesi

Mesnevi-yi Şerifte İlk 18 Beyt MP3

Derviş Ahmed Celvetî  

 

 |  

 |  

 |  

 Kaynak: ömer necati - tasavvuf edebiyatı- Ankara -2000 |