| halisiyye kütüphanesi | Makalat | Dede Osman Avni Baba (k.s.) | Tasavvufi-İlmi  Araştırmalar |

 
 

 

 

                                                 

Banat Suad Kasidesi MP3 -Ka'b Bin Züheyr (r.a)

Mevlana Celaleddin 'de (k.s.), Resulullah (a.s.) aşkı   

Şair Nabi'nin, Hz. Abdülkadir Geylani'ye (k.s.) yazdığı gazel  

Tasavvufi şiirlerde kullanılan semboller  

Halis'in (k.s.) 'Nigara' adlı Gazeli ve Tahmisi  

Mesnevide İlk 18 Beyt

Mesnevi-yi Şerifte İlk 18 Beyt MP3

 

 

 Sources: ömer necati - tasavvuf edebiyatı- Ankara-2000