| halisiyye kütüphanesi | Makalat | Dede Osman Avni Baba (k.s.) | Tasavvufi-İlmi  Araştırmalar |

 
 

 

 

                                                 

Banat Suad Kasidesi MP3 -Ka'b Bin Züheyr (r.a)

Mevlana Celaleddin 'de (k.s.), Resulullah (a.s.) aşkı   

Ömer Ruşeni 'nin (k.s.) Bir Gazeli   

Seyyid Ahmed Errufai'nin (k.s.) bir şiiri  

Şani'nin (k.s.) iki Gazeli  

Ahmed Remzi Efendi'nin (k.s.) bir Gazeli 

İsmail Hakkı Bursevi'nin (k.s.) Kaside-i Feridesi ve şerhi  

Şair Ziya Paşa'nın, Mür Ali'ye (k.s.) yazdığı manzum mektuplar   

Şair Nabi'nin, Hz. Abdülkadir Geylani'ye (k.s.) yazdığı gazel  

Tasavvufi şiirlerde kullanılan semboller  

Abdülgani Nablusi'nin (k.s.) bir şiirinin tercümesi  

Ömer Ruşeni'nin (k.s.) Tasavvufun Tarifi Hakkındaki Şiiri  

Hz.Mevlana'nın (k.s.) Farsça  yaftem=buldum  Redifli Gazeli ve Şerhi  

Halis'in (k.s.) 'Nigara' adlı Gazeli ve Tahmisi  

Mevlana Halid'in (k.s.) Farsça Bir Gazeli

Şirin'in (k.s.) Farsça Bir Gazeli

Mesnevide İlk 18 Beyt

Hacı Ömer Hüdayi'nin (k.s.) iki manzumesi

Mesnevi-yi Şerifte İlk 18 Beyt MP3

Derviş Ahmed Celvetî (k.s.) 

Hacı Ömer Hüdayi (k.s.) Divanı Işığında Tasavvufî Düşünce

Abdurrahman Halis'in (k.s.) Türkçe Şiirleri ve Farsça Rubâileri

Abdurrahman Halis'in (k.s.) Farsça Gazelleri

Abdurrahman Halis'in (k.s.) Farsça Muhammesleri

 

 

 Sources: ömer necati - tasavvuf edebiyatı- Ankara-2000