Giriş
Seslendirme Kuralları
B Harfi İle Kuralların Uygulanması
6 ince Harf
hemze be te se ya nun
Diğer İnce Harfler
cim dal zal ze sin şin
fe kef lam mim vav he
Kalın Harfler
ha ra sad dad dıy
zıy ayn ğayn qaf    
 
Fatiha Sure-i Celilesi
İhlas Süre-i Celilesi
Alıştırmalar
Program 1
Ana Sayfa