Giriş
Seslendirme Kuralları
B Harfi İle Kuralların Uygulanması
6 ince Harf
hemze be te se ya nun
Diğer İnce Harfler
cim dal zal ze sin şin
fe kef lam mim vav he
Kalın Harfler
ha ra sad dad dıy
zıy ayn ğayn qaf    

Fatiha Sure-i Celilesi

İhlas Süre-i Celilesi

Ana Sayfa

(Ana Sayfayı tuşlamakla seslendirmeyi durdurabilirsiniz)

Keyboard

Alıştırmalar

Kur'ân-ı Kerîm Alfabesi Programı

Harflerin Yazılışı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30