Akâidin Temelleri İslâm İnancının Altı Esâsı ve Âyet-i Celîlelerle Îzâhı
Hadîs-i Şerîf Metodu Hadîs-i Şerîflerin Toplanması, Sınıflandırılması, Sıhhat Derecelerinin Belirlenmesi
Kurân-ı Kerîm Alfâbesi Alıştırmalarla, Şematik Kurân-ı Kerîm Alfâbesi
     
Silsile-i Şerîfe-i Hâlisiyye Halisiyye Ekolünün Silsile-i Şerîfesi
Hüdâyi Baba (k.s.) Dîvânı (manuscript) Kövenkli Hacı Ömer Hüdâyî Baba'nın (k.s.) Kövenk'te Hüdâyî (k.s.) Külliyesi'nde Bulunan Elyazması Dîvânı
Hüdâyi Baba (k.s.) Dîvânı Işığında Tasavvuf Hüdâyi (k.s.) Dîvânı'nın Sadeleştirilmesi
Hüdâyi Baba (k.s.) Vasiyyetnâmesi Hüdâyi (k.s.) Vasiyyetnâmesi ve Hâlisiyye Ekolü
Hüdâyi Baba'nın (k.s.) Mürşîdi, Dede Osmân Avnî Baba Rûhâvî (k.s.) Dede Efendi (k.s.) Hakkında Bir Araştırma
Kitâbu'l-Meârif Tercümesi Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Farsça Kitâbu'l-Meârif Adlı Eseri'nin Tercümesi
Kitâbu'l-Meârif Tercümesi (Genişletilmiş) Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Farsça Kitâbu'l-Meârif Adlı Eseri'nin Genişletilmiş Tercümesi
Eşşeyh Esseyyid Dede Osmân Avnî Baba Rehavî (k.s.) Eşşeyh Esseyyid Dede Osmân Avnî Baba Rehavî'nin (k.s.) Tasavvufi Kişiliği ve Halisiyye Kolu
Haydârîzâde İbrâhîm'in Bir Makalesi Haydârîzâde İbrâhîm'in, Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Biyografisini İçeren Bir Makalesi
Hâlis'in (k.s.) Türkçe Şiirleri Kitabu'l-Meârif'te Bulunan Türkçe Şiirlerin İzahı ve Farsça Rubâîlerin Tercümesi
Hâlis'in (k.s.) Farsça Gazelleri Kitabu'l-Meârif'te Bulunan Farsça Gazellerin Tercümesi
Hâlis'in (k.s.) Farsça Muhammesleri Kitabu'l-Meârif'te Bulunan Farsça Muhammeslerin Tercümesi
     
Tasavvuf Edebiyâtı ve Esrâr-ı Tasavvuf Tasavvufî Şiirler ve Makâleler
Karaalizâde Hayyat Ömer Dîvânı Karaalizâde Hayyat Ömer'in Dîvanı'nda Bulunan Şiirler
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî (k.s.) Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî (k.s.), Bâlî Sultan (k.s.), Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî (k.s.)
مقالات عمر نجاتي المقالات العلمية لعمر نجاتي
Mur Ali Sıvâsî (k.s.) Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî'nin (k.s.) Sıvaslı Halîfesi Mur Ali Baba (k.s.)
Âhi Evren Seyyid Mahmud el-Hûyî (k.s.) Âhi Evren Seyyid Mahmûd el-Hûyî ve Eserleri
Mûsâ ez-Zûlî - Hayat b. Kays  (Kaddesellahu Esrârahümâ) Mûsâ ez-Zûlî (k.s.) ve Hayat b. Kays'ın (k.s.) Behcetü'l-Esrâr'da Anlatılan Tasavvufî Kişilikleri
Muhyi'd-Dîn İbnu'l-Arabî (k.s.) Muhyi'd-Dîn İbnu'l-Arabî'nin (k.s.) Biyografisi ve Tasavvufî Kişiliği, Ekberiyye-yi Kâdiriyye Yolu
     
     
Emsile-i Mahtûta El Yazması Emsile Çekimleri
İlmu's-Sarf (Emsile_İngilizce Tercüme) İngilizce Açıklamaları İle Emsile Çekimleri
İlmu's-Sarf (Emsile Şerhi) Emsile Kitabının Şematik Şerhi
Emsile - Bina Dersleri Emsile Çekimleri, Binâ Özeti
İlmu's-Sarf (Binâ Tercümesi) Bina Kitabının Türkçe Tercümesi
İlmu's-Sarf (Maksûd Dersleri) Maksud Kitabından Şematik Dersler
İlmu's-Sarf (İzzî Dersleri) İzzî Kitabından Şematik Dersler
الكتاب الاساسية في التصريف  ابتداء علم الصرف في المدارس العثمانية
İlmu'n-Nahv (Cürcânî_Âmiller_Tercümesi) Seyyid Şerif Cürcânî'nin Avamil Kitabının Türkçe Tercümesi
Sarf-Nahiv-Temrînat Bina ve Avamil Kitaplarındaki Örnek Kelimeler ve Cümleler
İlmu'n-Nahv (İzhâr Dersleri_Âmiller) İzhâr Kitabının Amiller Kısmından Şematik Dersler
İzhâr Kitabı İzhâr Kitabı Arapça Metin
İzzî Kitabı İzzî Kitabı Arapça Metin
Maksûd Kitabı Maksûd Kitabı Arapça Metin
Basic_Arabic_Morphology Arapça Temel Kelime Yapıları
Avâmil Dersleri Avâmil Kitabının Türkçe Tercümesi ve Ek İzahlar
Avamil Kitabı Arapça Temel Cümle Bilgisi