|  Halisiyye Kütüphanesi Makalat | |Tasavvufi Tedkikler  |  Tasavvuf Edebiyatı  | holy_quran_alphabet |

 
 
Dede Osman Avni Baba (ks)  

 

 
Emsile_Dersleri  (Audio  mp3 _ Text)
 
 
Fıkıh İlmi
Usulülfıkh
Kufe Fıkıh Ekolü
Fıkıh İlmi Tarihi
Mirqat
Mir'at_1
Mir'at_2
 
Hadis-i Şerif İlmi
Usulül Hadis
Beykuni Tercümesi
Hadis Usulü Dersleri
Nevevi 40 Hadis
El Erbeun El Geylaniyye
Sahih-i Müslim
Sahih-i Buhari
Zübdetül Buhari-Ömer Ziyauddin (ks)
Hadis Rivayetinde Bir Ekol
 
Akaid İlmi
Akaidin Temelleri
Akaid-i Nesefi
Taftazani Şerh-i Akaid
 
Tefsir İlmi
Tefsir-i Celaleyn
 
Tasavvuf İlmi
Tasavvuf Tarihi
Kitabuzzühd - İmam Ahmed Bin Hanbel Rahimehullah
Fethurrabbani-Abdulkadir Geylani-ks
Mektubat-Abdulkadir Geylani-ks
Evrad-ı Abdülkadir Geylani ks
Futuh Al Gayb-Abdulkadir Geylani-ks
Sırrul Esrar - Abdulkadir Geylani-ks
Mevaiz - Abdulkadir Geylani-ks
Makalat - Hünkar Hacı Bektaş Veli-Ks
İmam Gazali - ks - Eyyuhel Veled Risalesi
Seyyid Abdülkadir Geylani (ks)
Seyyid Abdürrezzak Geylani (ks)
Dede Osman Avni Baba Ruhavi (ks)
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki (ks
Salevat-ı Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani (ks) 
 
 
 
 
 

Kaynak: ömer necati  -  Lugat-ı Kur'an-ı Kerim -Makalat -Tasavvuf Edebiyatı -   Ankara