halisiyye kütüphanesi |Tasavvuf Edebiyatı | Dede Osman Avni Baba (ks)

Halisiyye Yolunda Tasavvufi-İlmi  Araştırmalar
 
 
 al
 
Akaidin Temelleri
Fıkıh İlmi Tarihi
Kufe Fıkıh Ekolü
Hadis Rivayetinde Bir Ekol
Kufe Kıraat İlmi Ekolü
 Tasavvuf Tarihi
Seyyid Abdülkadir Geylani (ks)
Musa Zuli el Mardini (ks)
Seyyid Abdürrezzak Geylani (ks)
Muhyiddin Arabi (ks)
Ahi Evran (ks)
Hacı Bektaş-ı Veli (ks)
 Hızır Bali (ks )
Mür Ali Sıvasi (ks)
 Dede Osman Avni Baba Ruhavi (ks)
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki (ks )
Abdurrahman Halis'in (k.s.) Türkçe Şiirleri ve Farsça Rubâileri
 
Kur'an-ı Kerim Mucizedir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: ömer necati-makalat-Ankara 1986