| Halisiyye Kütüphanesi | Dede Osman Avni Baba (k.s.) | Tasavvufî-İlmî  Araştırmalar |  

 
 

 

 

        

Akaidin Temelleri
Akaidin Temelleri-Özet
İmam Ali'nin (r.a), Ömer el-Farûk (r.a) İçin Söylediği Sözler
İmâm Âzâm Ebû Hanîfe'nin (r.a.), "Fıkhu'l-Ekber" Adlı Eserinde 4_Halîfe (r.anhum)
Abdülkâdir Geylânî'nin (k.s.), "Gunye" Adlı Eserinde 4_Halîfe (r.anhum)
Gazâlî'nin (k.s.), "İhyâ ve Kavâidü'l-Akâid" Adlı Eserlerinde 4_Halîfe (r.anhum)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Ebubekir es-Sıddîk (r.a)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Ömer el-Fârûk (r.a)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Osman ez-Zinnûreyn (r.a)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Alî el-Mürtezâ (r.a)
Fıkıh İlmi Tarihi
Kufe Fıkıh Ekolü
Hadis Rivayetinde Bir Ekol
Kufe Kıraat İlmi Ekolü
Tasavvuf Tarihi
Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s.)
Musa Zuli el Mardini (k.s.)
Seyyid Abdürrezzak Geylani (k.s.)
Muhyiddin Arabi (k.s.)
Ahi Evran (k.s.)
Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.)
Hızır Bali (k.s. )
Mür Ali Sıvasi (k.s.)
Dede Osman Avni Baba Ruhavi (k.s.)
Hacı Ömer Hüdayi Baba Kövenki (k.s. )
Kur'an-ı Kerim Mucizedir
 
 

 |  

                                          

 Sources: ömer necati - makalat - Ankara -2000 |