Lessons _text Audio
  Muqaddime
  Arabic Screen Keyboard  
L_1 Emsile-i Muhtelife   (24 Örnek Kelime)
L_2 Şahıs Zamirleri
L_3 Di_li Geçmiş Zaman (Etken Çatı)
L_4 Di_li Geçmiş Zaman (Edilgen_Çatı)
L_5 Etken_Edilgen Fiil 1 2 3 4 writing
L_6 Geniş_Zaman  (Etken)
L_7 Geniş_Zaman  (Edilgen)
L_8 Başında Mim Harfi Bulunmayan Mastar
L_9 İsm-i Fa'il
L_10 İsm-i Mef'ul
L_11 Olumsuz Di_li Geçmiş Zaman  (Etken)
L_12 Olumsuz Di_li Geçmiş Zaman (Edilgen)
L_13 Geçmişte Sürekli Olumsuzluk (Etken)
L_14 Geçmişte Sürekli Olumsuzluk (Edilgen)
L_15 Olumsuz Geniş Zaman (Etken)
L_16 Olumsuz Geniş Zaman (Edilgen)
L_17 Olumsuz Gelecek Zaman (Etken)
L_18 Olumsuz Gelecek Zaman (Edilgen)
L_19 Kesin olumsuz Gelecek Zaman (Etken)
L_20 Kesin olumsuz Gelecek Zaman  (Edilgen)
L_21 Üçüncü Şahsa Emir (etken)
L_22 Üçüncü Şahsa Emir (Edilgen)
L_23 Üçüncü Şahsa Olumsuz Emir  (Etken)
L_24 Üçüncü Şahsa Olumsuz Emir  (Edilgen)
L_25 İkinci Şahsa  Emir  (Etken)
L_26 İkinci Şahsa Emir  (Edilgen)
L_27 İkinci Şahsa Olumsuz Emir  (Etken)
L_28 İkinci  Şahsa Olumsuz Emir  (Edilgen)
L_29 Zaman İsmi, Mekan İsmi, Mim-li Mastar
L_30 Alet İsmi
L_31 Kerre Mastarı
L_32 Çeşit Mastarı
L_33 Küçültme İsmi
L_34 Aitlik ismi
L_35 Aşırılık İsmi
L_36 Yüceltme İsmi
L_37 Birinci Hayret Fiili
L_38 İkinci Hayret Fiili